Vesilintulaskennat

Timo Oranen – Silkkiuikut 28.4.2023 Kuopio, Kallansillat

Kun jäät lähtevät järvistä, on jälleen Luomuksen, Luken ja BirdLifen organisoimien vesilintulaskentojen aika. Laskennat tehdään kahdesti toukokuun aikana noin kahden viikon välein (alueellamme 8.–16.5. ja 23.–31.5.). Laskenta suoritetaan joko rannoilla olevista hyvän näkyvyyden omaavista vakiopisteistä (myös lintutornista) tai kiertämällä koko vesistö veneellä tai jalan. Sopiva ajankohta on aamu tai aamupäivä. Havainnot tallennetaan laji.fi-järjestelmän kautta.

Laskennassa ovat mukana kuikka-, uikku-, sorsa- ja lokkilinnut sekä nokikana. Vesilintulaskenta on pesimälinnustolaskennoista helpoin. Se palvelee linnuston ja ympäristön seurantaa sekä kantojen järkevää verotusta ja riistanhoitoa.

Lue lisää:

Luomus: Vesilintulaskenta