Kotirauha se on linnuillakin

Patrick Hublin -Silkkiuikku & naurulokit 24.5.2020 Kallanranta, Kuopio

Jos on äkäinen mökkinaapuri kättä pidemmän kanssa vastassa kutsumattomia vieraita, ei häiriköistä ilahdu pesällä oleva lintukaan. Koska lintujen pesintä alkaa jälleen olla kiihkeimmillään, on syytä muistaa pesimärauhan tärkeys ja välttämättömyys. Monet lintulajit ovat jo hautomassa tai ruokkimassa poikasiaan, joten jos pesälle sattuu, on sieltä poistuttava välittömästi. Emolintujen hätäinen tai äkäinen käyttäytyminen on yleensä merkki pesästä. Osalla linnuista jälkipolvi on jo ehättänyt maastoon. Yksinäiseltä vaikuttavaankaan poikaseen ei tule kajota, sillä orvosta olostaan huolimatta emo on suurella todennäköisyydellä lähettyvillä ja ruokkii poikasiaan.

Puuttomat ja vähäpuustoiset luodot sekä rehevät kosteikot on syytä jättää kokonaan rauhaan, sillä ne ovat tärkeitä pesimäpaikkoja. Lisäksi BirdLife Suomi muistuttaa, että rakennus-, purku- ja kiintöistönhuoltotyöt sekä puuston ja pensaikkojen raivaukset tulee rauhoittaa pesintöjen ajaksi.

Muistin virkistykseksi lain painavaa sanaa:

Luonnonsuojelulain 39 §:n pesinnän suojaa koskeva kohta:

Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:
1) tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;
2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja
3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.