Kuikan kaulan juovista

Jostain on tarttunut mieleen, että kuikkayksilöt voi tunnistaa kaulan valkeista juovista: nehän ovat todella huomattavan näyttävät. Päätin ottaa asiasta selvää valokuvien avulla.
Lähdemateriaaliksi valikoitui Ilkka Markkasen kuvasta neljä kuikkaa ja Tero Pelkosen ja Matti Hakkaraisen kuvat kahdesta kuikasta. Nämä kuvat ovat mukana myös sivun yläbannerin vaihtuvissa kuvavalikoimissa.

Kuikat; Ilkka Markkanen; 6.5.2020; Tuusniemi
Kuikat; Tero Pelkonen 23.5.2016; Kuopio
Kuikat; Matti Hakkarainen; 25.6.2021; Rautavaara

Tein kuvien kuikkien kauloista lyijykynäpiirrokset, joista mahdollisia eroja on helpompi hahmottaa.
Ilkan kuvan kuikkamalleista käänsin kaksi katsomaan samaan suuntaan kuin muut eli oikealle.
Tässä tutkitaan vain kaulan juovia. Kuten piirroksistakin näkyy, rinnan juovissa on myös eroja. Kurkun valkeat täplät jäävät myös tässä tarkistamatta.

Aarne Hagman; Kuikan kauloja; lyijykynäpiirros

Ovatko juovat erilaisia?


Yksilöiden kaulat eivät ole täsmälleen samassa kulmassa ja niiden ojentautuminen ei ole kuvissa identtinen.
Nämäkin asiat huomioiden, näkyy kyllä eroja.
Huomio kinnittyy ensinnäkin siihen, että Ilkan kuvan kahdella kuikalla (piirroksen ylärivi) on neljä raitaa ja muilla kahdella viisi. Tuskin tästä voi vetää semmoisen leikillisen johtopäätöksen, että arvoasteikossa ylempänä olevalla tai vanhemmalla on kaulassa enemmän “natsoja” – kuten armeijassa on tapana asia ilmoittaa.
Myöskään sukupuolta ei voine juovien määrän perusteella päätellä: Minun silmääni, pään ja nokan muotoa tutkaillen Ilkan kuvan oikeanpuoleisin yksilö on koiras ja sen vieressä on naaras ja molemmilla on neljä juovaa kaulassa.
Teron ja Matin kuikilla (piirroksen alarivi) on kaikilla viisi juovaa.

Muitakin eroja löytyy:
Juovien keskinäisessä pituudessa ja sen mukaisessa “asemoitumisessa” kaulalle on havaittavissa eroja.
Joissakin juovissa on katkoksia ja mutkia sekä haaraumia. Myös niiden paksuus vaihtelee hiukan.

Johtopäätös

Ainakin näiden kuvien kuikilla kaulan juovissa on eroja ja tarkkaan syynäten yksilöt voi niiden perusteella kuvista tunnistaa. Luonnossa tämä lienee kauputkellakin kuikkaparvea katsellen aika mahdotonta.
Sen sijaan voisi ajatella, että ne kotijärven vakiokuikat voisi tämän avulla oppia muista tunnistamaan.

Palautetta artikkelista

Monella kuikkalaisella on minua paljon mittavampi tieto kuikista ja rutkasti kokemusta niiden tarkkailusta.
Siksi olisi mukava, jos saisin tästä palautetta. Sen voi antaa kätevästi myös täällä olevan palautelomakkeen kautta.

Lähteitä

Aarne Hagman