Ylä-Pitkän joki ja Juurikanjärvi

Lapinlahden kunnan eteläosassa ja Ala-Pitkän kylän itäpuolella on joki- ja järviketju. Tieltä E63 (valtatie 5) lähtee tie 5764 kylän pohjoispuolelta itään Varpaisjärvelle. Ylä-Pitkän joen ylittävältä sillalta (3,8 km 5-tieltä) voi katsella jokea, jonka keväisissä tulvalaajenemissa on keväisin runsaasti mm. laulujoutsenia, sorsalintuja ja kahlaajia.

Juurikkajoen ylittävä silta on 5,8 km:n päässä valtatie 5:stä. Juurikanjärvi on sillasta lounaaseen ja sitä voi katsella järven pohjoispuolelta Itälahteen kääntyvältä tieltä ja eteläpuolen tein peltoaukealta.
Sillan pohjoispuolelta kääntyy luoteeseen tie no 16313, jonka varrella voi keväisin olla hyviä tulvalaikkuja. Huomioi pikkuteillä pysäköidessäsi muun liikenteen, mm. traktoreiden, esteetön kulku!
Joen ja peltojen tulvalaikuissa voi toukokuun alussa tavata runsaasti kahlaajia ja vesilintuja.

Lapinlahti; Juurikanjärvi 3.5.2020; Kuva: Juha Koponen
Lapinlahti; Juurikanjärvi 3.5.2020; Kuva: Juha Koponen
Tero Pelkonen – Lapinlahti, Juurikkajoki 11.5.2012