Siltasalmi

Iso-Jälän ja Juurusveden väliin jäävä kapea, luode-kaakko-suuntainen maakannas katkeaa Siltasalmessa, jonka ylittää silta.

Paikka on hyvä syksyinen muutonseurantapaikka, jossa näkee sekä vesialueita seurailevia vesilintuja, hanhia ja kahlaajia että kannasta pitkin liikkuvia pikkulintuja.

Parhaat näkymät avautuvat sillan tieltä, mutta havainnointi siltä on hankalaa tien kapeuden ja varsin vilkkaan liikenteen takia. Parhaat paikat havainnoida ovat sillan vierustan Juurusveden puoleiset matalat maapenkereet ja sillan pohjoispuolella n. 400 m:n päässä oleva Juurusveden pikkuniemekkeen kärki.

Paikalta on havaittu mm. hyviä hanhi-, koskelo-, kahlaaja- ja tiaismuuttoja. Harvinaisuuksia edustavat mm. jääkuikka, pikku-uikku, leveäpyrstökihu ja pähkinänakkeli.