Palonurmi

Palonurmi on monimuotoista maaseutumiljöötä ja etenkin Pölläkän joenvarsialueen tulva-alueet keräävät keväisin paljon erilaisia lintuja, sorsalinnuista sirreihin. Hyvinä vuosina tulvilla voi nähdä jänkäsirriäisiä, lapin- ja pikkusirrejä sekä vesipääskyjä. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. rusko- ja sinisuohaukka, pikkuvarpunen, punajalkaviklo, lapa- ja jouhisorsa, heinätavi sekä joutsen. Naakatkin ovat kotiutuneet tänne.

Paikalle pääsee ajamalla Palonurmen kylältä Rautavaaran suuntaan reilu pari kilometriä, josta käännytään Pölläkäntielle. Kohteet sijaitsevat tämän tien varrella. Jynkänlampi sijaitsee tämän tien pohjoispuolella heti sillan jälkeen. Varsinainen Pölläkän tulva-alue sijaitsee tien eteläpuolella.

Syvärin järven pohjoispää ohjaa myös petolintumuuttoa ja vaikka varsinaista staijauspaikkaa ei olekaan, niin muuttomatkalla nähdään vuosittain maa- ja merikotkia haukkojen lisäksi. Paikalta löytyi vuonna 2006 karikukko ja 2007 mustahaikara. Muita kahlaajaharvinaisuuksia, joita alueella vuosien mittaan on nähty ovat mustapyrstö- ja punakuiri, tundra- ja keräkurmitsa sekä lampiviklo.

Lehtipuuvaltaisissa rantametsissä pesii pikkutikka ja talvella 2006 löytyi myös valkoselkätikka.

Kylän ympäristössä tavataan kaikki tavanomaiset pöllölajit, myös lapinpöllö.

Kylän läpi virtaavassa joessa on läpi talven koskikaroja, sorsia ja joutsenia.

Leväniementien varressa kannattaa käydä kuuntelemassa yölaulajia. Parhaimillaan samanaikaisesti on kuultu satakieli, kolme viita- ja yksi luhtakerttunen pensassirkkalinnun lisäksi.
Samaiselta paikalta löytyi syksyllä 2006 mustaleppälintu.

Alueen havainnointi on eteenkin keväisin hyvä, joka selittää osaltaan lajirunsauden.