Iso-Jälä

Iso-Jälän kirkasvetinen järvi sijaitsee Rissalan lentoaseman länsipuolella. Järven pohjois-, itä- ja etelärannoilla on paikoin laajoja järviruoikoita, joilla tavataan – myös pesivänä – vuosittain mm. ruskosuohaukka, kaulushaikara ja härkälintu. Ranta-alueilta löytyy säännöllisesti myös viitakerttusia ja satakieliä. Järvellä tavattuja harvinaisuuksia ovat mm. leveäpyrstökihu, pikkukajava, rytikerttunen ja viiksitimali.

Järven pohjoispään ruoikkoalueen liejukot ovat osoittautuneet erinomaiseksi syksyiseksi jänkäkurppahetteiköiksi. Syksyisin ulapalle kerääntyy joukoittain silkkiuikkuja ja loppusyksystä mm. koskeloita, mustalintuja ja pilkkasiipiä.

Järveä voi havainnoida itärantaa kiertäviltä Siltasalmen- ja Lentokentäntieltä, eteläosan Kalliolahtea Joensuuntieltä pohjoiseen lähtevältä Kalliolahdentieltä sekä lounaiskolkkia Toivalan taajaman uimarannalta (Pyöreälahti, jonne pääsee Kortepolkua pitkin) ja Pyöreälahdentieltä.