Apaja-Kumpunen

Apaja-Kumpunen on Siilinjärven kirkonkylän lounaispuolella sijaitseva, peltoalueiden ympäröimä lampi, jonka rantoja verhoavat pääosin sara- ja pajupensaikkovyöhykkeet.

Lammen kelluslehtikasvillisuuden valtaamalle avovesialueelle kerääntyy varsinkin syksyisin sorsalintuja, sotkia, uiveloita ja joutsenia. Lampi on rauhoitettu metsästykseltä. Keväisin lammella levähtää jonkin verran muuttavia vesilintuja ja ympäröivät peltoalueet houkuttelevat puoleensa mm. kapustarintaparvia.
Pesimälajistoon kuuluvat tavallisimmat puolisukeltajasorsat, tukkasotka ja kahlaajat. Alueella tavattuja harvinaisuuksia ovat mm. pikku-uikku ja keräkurmitsa.

Lammen lintuja voi havainnoida etelärannan koivikkoniemekkeeltä (Viitonen-tieltä käännytään Kasurilassa Räimäntielle ja edelleen 1,5 km:n päästä käännytään länteen Hussolantielle, jolta lampi näkyy moottoritien alituksen jälkeen oikealla; niemekkeelle pääsee peltojen ylitse ojanpientareita pitkin). Lampi näkyy myös itäpuolen kumpareelta (moottoritien Kasurilan rampin länsipäästä käännytään etelään Ramppitielle, jonka päästä kävellen moottoritien kuvetta ja pellon/metsän reunaa pitkin moottoritien ali tulevalle peltotielle, jota pitkin pääsee kumpareelle).

Pelloilla liikutaan vain pientareilla tai peltoteillä.