BirdLife: metsälintujen suojelu

Edellyttää tutkimustiedon huomiointia päätöksenteossa

Tero Pelkonen – Hömötiainen 20.10.2020 Kuopio

Metsäluonto köyhtyy, ja metsälintujen uhanalaistuminen Suomessa jatkuu. BirdLife Suomen vuosikokoukseen Ouluun kokoontuneet Suomen lintuyhdistysten edustajat peräänkuuluttavat luontoa koskevan tutkimustiedon huomiointia metsiä koskevassa päätöksenteossa, vanhojen metsien suojelua, hakkuumäärien vähentämistä sekä muutoksia metsien käsittelytapoihin.

Erityisen hälyttävänä vuosikokousedustajat pitävät tavallisten, monenlaisissa metsissä elävien metsälintujen vähenemistä. Esimerkkinä mainitaan erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hömötiainen, jonka pesimäkanta on reilussa kymmenessä vuodessa pudonnut alle puoleen. Paikkalintuna hömötiainen on riippuvainen elinalueensa metsistä ympäri vuoden. Tutkimukset osoittavat, että vähenemisen pääsyyt löytyvät metsätaloudesta. Hakkuualat, nuoret talousmetsät ja lahopuun vähyys vaikeuttavat lajin selviytymistä.

Metsien käsittelyn muutoksista ja talousmetsien luonnonhoidosta on apua, mutta BirdLife painottaa erityisesti metsien suojelun ja yhtenäisten suojelualuekokonaisuuksien tärkeyttä. Metsien luontokato ei pysähdy ilman merkittävää lisäsuojelua. Suomi on sitoutunut maailmanlaajuisen biodiversiteettisopimuksen tavoitteisiin, eli pysäyttämään luontokadon ennen vuotta 2030 ja lisäämään merkittävästi suojelupinta-alaa.

Erityisen suuri tarve metsien lisäsuojelulle on eteläisessä Suomessa. Alueellisesti kattavan suojelualueverkoston saavuttaminen on edustajiston mukaan välttämätöntä, jotta metsäluonnon ja -linnuston monimuotoisuus voidaan turvata koko maassa.

Luontokadon pysäyttämiseksi metsissä ja muissa elinympäristöissä on tulevaan hallitusohjelmaan kirjattava tutkimusten osoittama lisäsuojelutarve, riittävä luonnonsuojelu- ja tutkimusrahoitus sekä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikessa päätöksenteossa.

Alkuperäinen tiedote: