Palaa kohteeseen Tutkimus ja suojelu

Projektit

Suomen lintuatlas

Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston tässä hankkeessa muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kaksi lintuatlasta (ensimmäinen atlas 1974–79; Hyytiä ym. 1983 ja toinen atlas 1986–89; Väisänen ym. 1998).

Lintuatlashanke perustui laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat eräs maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa. Suomessa on lintututkijoiden lisäksi laaja, asiantunteva ja hyvin organisoitunut lintuharrastajakunta.

Lisätietoja Suomen lintuatlaksesta tästä linkistä.

Maali-hanke 

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI-alueet.

MAALI-hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. Tämän lisäksi tavoitteena on ohjata maankäyttöä siten, että kohteilla on perustellut ja realistiset mahdollisuudet tulla merkityiksi esimerkiksi maakuntakaavaan.

Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

MAALI-hanke on saatu Lintuyhdistys Kuikan osalta päätökseen huhtikuussa 2017. Yhdistyksen toimialueelta valittiin 28 maakunnallisesti arvokasta lintualuetta.

Työryhmään kuuluivat Eelis Rissanen, Jyrki Uotila, Jussi Koponen ja Jarmo Ylliuoma.

Loppuraportti 12/2018

error: Content is protected !!