Palaa kohteeseen Lintuharrastus

Lintujen määrittäminen

Tälle sivulle ilmaantuu ajan kanssa erilaista materiaalia lintujen tunnistamisesta

Yleistä

Lintujen tunnistaminen ja havainnointi on hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma: Siihen kuuluvat näkyvien tuntomerkkien lisäksi mm. äänet, muu käyttäytyminen, elinympäristö, havaintoaika, linnun ikä jne.

Lajiparit

Yksi hyvä keino lintulajien tunnistamiseen on vertailla samannäköisiä lajeja keskenään
Tänne tulee artikkeleja, joissa on kuvia näistä lajeista.
Kuvien käyttöön on saatu lupa.
Kuvien yhteydessä on kerrottu, mistä tuntomerkeistä lajit voi erottaa.
Lajeista voi olla myös ääninäyte.

Lintujen ääniä

Näihin artikkeleihin on koottu lintujen ääniä: