Kuopion jätekeskus, Heinälamminrinne

Heinälamminrinne sijaitsee lähellä Haminalahtea, kaupungin lounaiskolkassa. Sinne pääsee Karttulaan menevältä tieltä, viitoitus Haminalahden pohjukasta. Noin 3 kilometrin jälkeen tulee jätekeskukselle. Kaatopaikkaa voi tarkkailla penkkaa kiertävältä tieltä ja portilta.  Aukioloaikaan (ma-pe klo 7-19) voi mennä jätealueelle, kunhan  ilmoittautuu  vastaanoton henkilökunnalle. Jätekeskuksessa  liikkuvia autoja tulee varoa!

Jätekeskuksen ollessa suljettuna jätealueella liikkuminen ilman lupaa on kielletty, mutta lupaa voi pyytää etukäteen Jätekukolta. Luvaton liikkuminen alueella aiheuttaa hälytyksen vartiointiliikkeelle, joten noudatathan liikkumiskieltoja!
Kaatopaikan linnusto on tyypillistä: lokkeja, variksia, harakoita, korppeja, naakkoja, varpusia ja keltasirkkuja. Sekaan voi joskus eksyä mielenkiintoisempiakin lajeja kuten pikkusirrejä, suokukkoja, tyllejä, , kiuruja ja jopa harvinaisuuksia kuten tunturikiuru tai vuorihemppo.