Menu

Riikinneva

Riikinnevan kaatopaikka sijaitsee Varkauden rajalla Leppävirran puolella. Riikinnevantielle pääsee Varkaudentieltä, jolle on opastus viitostieltä Varkaudesta ja Sorsakosken eteläpuolelta Leppävirralta. Kaatopaikan yllä leijuvia lokkeja ja varislintuja sekä latvuksiin aamuisin kokoontuvia teeriä ja pyitä voi tähyillä ympäröiviltä kukkuloilta, mutta aitiopaikalle pääsee vaivattomimmin tuomalla jätekuorman mukanaan.

Riikinneva on parhaimmillaan kevättalvella, jolloin voi kuulla huuhkajan, viirupöllön, helmipöllön tai varpuspöllön huutoa. Kevätmuuton aikaan jätekasoilla käy mm. aikaisia kiuruja, kottaraisia ja hemppoja, jotka puolestaan vetävät alueelle haukkoja. Kaatopaikalla on tikkoja, korppeja ja lapinharakoita houkuttavia keloja. Onnekas voi nähdä kaakkurin viilettävän pesälammelleen. Hyvinä pihlajanmarjasyksyinä taimikoilla ruokailee taviokuurnia.

Lue lisää ...

Sorsakoski-Sorsavesi

Sorsakoski sijaitsee pohjoisesta tultaessa juuri ennen kirkonkylää länteen erkanevan Koskentien varrella, 7 km:n ajomatkan päässä viitostieltä. Kylä on levittäytynyt Sorsaveden ja Osmajärven välisen kanavan ympärille.

Kannattaa kierrellä Välimereltä Kuukonniemen uimarannalle sekä Osmajärven puolella kanavan alapuoliselta rehevältä Kuurinlahdelta Liisalan sillalle.

Sorsakosken kylä edustaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta tehdasmiljöötä, jossa on säilynyt luonnon kannalta monimuotoisia työläisasuntoalueita tuuheine puutarhoineen. Alue sopii pikkuharvinaisuuksien etsimiseen etenkin syys- ja talviaikaan, jolloin kanaville tulee koskikaroja.

Alueelta havaittuja erikoisuuksia ovat mm. pikku-uikku, alli, morsiosorsa, mandariinisorsa, harmaapäätikka, lapintiainen ja pähkinänakkeli. Pikkuvarpuset ruokailevat pihoilla, tiklit joutoalueiden takiaiskasvustoilla, pikkutikat ja pyrstötiaiset rantakoivikoissa.

Kuukonniemen venerannasta pääsee kirkasvetiselle Sorsavedelle, jonka erämaista linnustoa edustavat mm. kuikka, kaakkuri, kalasääski, jalohaukat, hiiri- ja mehiläishaukka, viirupöllö, varpuspöllö, selkälokki, palokärki, käenpiika ja pikkusieppo. 

 Sorsaveden pohjoisosan maisemaa 11.10.2014; Kuva:Pekka Majuri

Lue lisää ...

Mustinmäki-Orinoro

Mustinmäen maisemakylä (Kuva: Helena Rönkä) sijaitsee 16 km kirkonkylältä itään, Heinävedentieltä pohjoiseen erkanevan Mustinmäentien varressa. Mustinmäentieltä voi palata Heinävedentielle jatkamalla Mustinmäentietä pohjoiseen Karvonkankaantielle. Käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle Kurjalanrannantielle ja taas vasemmalle Vehmersalmentielle. Mustinmäen mäkikylä edustaa valtakunnallisesti arvokkaita maisemakyliä. Kylän koululta on yhteys Orinoron rotkolaaksoon, kuvatauluin opastetulle luontopolulle (Orinoron esittely) . Orinorolle on opastus myös Orkomäentien kohdalta Heinävedentieltä.

Mustinmäen ja Lapin kylillä on otolliset mahdollisuudet yökuunteluun sekä peltolintujen, lehtolintujen ja vanhan metsän lajien havainnointiin. Alueelta on havaittu mm. ruisrääkkä, viiriäinen, kultarinta, satakieli, viitakerttunen, mustapääkerttu, pikkusieppo, pyrstötiainen, pikkuvarpunen ja pähkinähakki.

Orinoron seudulla näkee usein palokärjen, haukkoja ja isoja pöllöjä. Karvonkankaan sorakuopalla pesii törmäpääskyjä. 

Lue lisää ...

Soinilansalmi-Kurjala-Horsmalahti-Suvasvesi

Soinilansalmi-Kurjala-Horsmalahti -maisemareitti sijaitsee kirkasvetisen Suvasveden länsirannalla. Alueelle pääsee ajamalla Heinävedentietä 27 km kirkonkylältä itään ja kääntymällä heti koulun jälkeen pohjoiseen Soinilansalmentielle.

Soinilansalmen Pöljänsalmen levikkeelle voi leiriytyäkin.

Kurjalan kylältä 5 km Kurjalanrannantietä pohjoiseen sijaitsee Horsmalahden veneranta.

Kiireettömän retkeilijän kannattaa tehdä pistoja myös Kurjalan kylältä kaakkoon, Kolarinpellon ja Kolarinsaaren teille.

Maantiereitti tarjoaa mahdollisuudet yölaulajien kuunteluun sekä pelto-, lehto- ja ranta- lintujen havainnointiin hulppeissa maisemissa, jollaisia avautuu Soinilansalmelta, Kurjalan kylältä, Haalanmäeltä ja Horsmalahdelta.

Suvasveden saaristolinnustoa edustavat kuikka, kaakkuri, kalasääski, jalohaukat, selkälokki ja uudistulokkaana merimetso. Rannoilla pesivät härkälinnut, joutsenet, kurjet, hiirihaukat, kuhankeittäjät ja pyrstötiaiset. Kurjalan kylällä musisoivat viitakerttuset ja Kolarinpellontien pohjoispään harmaaleppä-kotkansiipilehdossa mustapääkertut.

Lue lisää ...
Tilaa tämä RSS-syöte