Menu

Länsi-Saamainen

Joutsenia ja kurkia pellolla; Kuva: Seija Laitinen

Länsi-Saamaisen kylä sijaitsee Koiruksen ja Saamaisen järven välisellä kannaksella lähellä Kuopion rajaa. Alueelle pääsee pohjoisesta kääntymällä Puutossalmen lossilta tultaessa noin 4 km:n jälkeen oikealle Länsi-Saamaisentielle tai etelästä Heinävedentieltä tultaessa kääntymällä Vehmersalmentielle ja 6 km:n päästä Länsi-Saamaisentielle.

(Pieni-Saamaisen Ylätalon-Jussilan seutua. Kuva: Helena Rönkä)

Helpoimmat havainnointipaikat sijaitsevat:

Seudun vetovoima perustuu luonnon monimuotoisuuteen; rinnepellot sulavat varhain, alueella on paljon reheviä järvenlahtia ja vehmaita lehtosaaria. Alueella on monipuolinen pelto-, vesi- ja rantalinnusto joutsenineen, kurkineen, kuoveineen, töyhtöhyyppineen, nauru- ja pikkulokkeineen. Lisäksi alueella voi havainnoida petolintuja, tikkoja ja yölaulajia.

Seudulta on havaittu mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, luhtahuitti, ruisrääkkä, suopöllö, käenpiika, pikkutikka, valkoselkätikka, pensassirkkalintu, luhtakerttunen, rytikerttunen, iso- ja pikkulepinkäinen, kuhankeittäjä ja pyrstötiainen (poikueita). 

Paukarlahti-Pykäri

Paukarlahden ja Pykärin maisemakylät sijaitsevat Koiruksen länsirannalla, viitostien varrella lähellä Kuopion rajaa. Parhaat ja helpoimmin saavutettavat näköalapaikat järvelle avautuvat:

(Kuva Paukajoen suistosta; Helena Rönkä)

Paukarlahden rantakylä edustaa valtakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemakyliä. Rehevillä ruovikkolahdilla pesii Leppävirran kunnan monipuolisin vesi- ja rantalinnusto joutsenineen, kurkineen, nauru- ja pikkulokkeineen. Härkälintukanta on maakunnan vahvimpia. Alueella viihtyvät myös petolinnut, perinteiset peltolinnut ja yölaulajat.

Alueelta on havaittu mm. kaulushaikara, heinätavi, lapasorsa, puna- ja tukkasotka, ruskosuohaukka, ruisrääkkä, valkoviklo, liro, huuhkaja, lehto-, suo-, sarvi- ja viirupöllö, pikkutikka, harjalintu (kerran), pensas- ja viitasirkkalintu, luhta- ja viitakerttunen, pikkusieppo sekä pähkinähakki, jota houkuttavat kylän sembramännyt ja lehtikuuset. 

Konnuskosket- Konnuslahti

Konnuskosket 1.3.2009; Kuva: Kimmo Laitinen

Konnuskosket sijaitsevat Koiruksen eteläpäässä, 7 km kirkonkylältä pohjoiseen. Konnuksentielle käännytään taajaman pohjoislaidalta Heinävedentieltä. P-paikka löytyy Konnuksen kanavan rannasta. Koskialueella on kolme kanavaa, myllypaikan jäänteet ja laavu, jonne johtavat pitkospuut.

Konnuksen kanava 8.6.2011; Kuva: Aarne Hagman

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Konnuksen kanava-alue edustaa Leppävirran parhaita ja helpoiten saavutettavia kevätmuuton seurantapaikkoja. Alueelle kertyy vesi- ja rantalintujen ohella petolintuja ja tikkoja sekä varhaisia hyönteissyöjiä koskikorentopeijaisiin.

Konnuksen alueelta löytyy aika ajoin mielenkiintoisia erikoisuuksia, kuten pikku-uikku, merimetso, harmaahaikara, allihaahka, mustalintu, merikotka, pikkukajava, lehtopöllö ja virtavästäräkki. Talvisin alueelle kerääntyy koskikaroja ja niiden seurana sukeltelee saukkoja ja minkkejä.

Kanava-alueella on useana vuonna pesinyt viirupöllöpariskunta, joka suhtautuu varsin luottavaisesti ihmisiin. Pöllönpoikaset on silti syytä ohittaa nopeasti. 

Konnuksen kanava 8.6.2011; Kuva: Aarne Hagman

Konnuslahden muutontarkkailuun houkuttava silta ja peltolinnuston tarkkailuun otollinen Konnuslahden kylä sijaitsevat linnuntietä noin 6 km koskilta itään. Sillalle pääsee kääntymällä Heinävedentieltä Vehmersalmentielle.

 

Tilaa tämä RSS-syöte