Menu

Hattulan pellot

Paikalle pääsee 77 tieltä Säviän kohdalta Tervoon päin n. 7 km. Aluella on suuri peltoaukea, joka tulvii keväällä.

Tulva-alueelle kerääntyy keväällä runsaasti joutsenia, vesilintuja, hanhia, kurkia sekä kahlaajia. Hyvinä myyrävuosina pelloilla saalistavat myös sarvipöllö ja suopöllö. Myös hiirihaukka ja tuulihaukka viihtyvät pelloilla. Kesäyönä voi kuulla ruisrääkän raksutusta. Erityiseti kesäkuussa pelloilla voi nähdä monikymmenpäisiä muuttavia kuovinaaraita. Alueen voi kiertää ympäri autolla.

Luupää

Luupään pieni järvi sijaitsee Pajuskylässä 7 km Kirkonkylästä itään. Järven sekä eteläpää että pohjoispää sulavat aikaisin keväällä. Sulapaikat houkuttelevat muuttavia vesilintuja ja joutsenia järvelle. Paikka sopiikin retkikohteeksi juuri keväällä.

Pesimäaikaan järvellä tapaa kalatiiroja, kalalokkeja, silkkiuikkuja, telkkiä sekä tukkasotkia.

Pieni-Petäjäjärvi

Pieni-Petäjäjärvi sijaitsee kirkonkylän eteläpuolella Petäjäjärvestä lähtevän Petäjäjoen varrella. Järvelle pääsee 77 tieltä Petäjäjärven suuntaan n.5 km päässä olevaa kosken rantaa pitkin. Alueella on vaikea liikkua pensastoisten rantojen vuoksi. Järvellä kannattaakin käydä aikaisin keväällä suksien kanssa. Järvellä on sulaa vuoden ympäri, joten Pielaveden ensimmäiset muuttavat vesilinnut ja joutsenet löytyvät usein tältä järveltä.

Läheisillä pelloilla näkee kahlaajia sekä saalistavan tuulihaukan ja sarvipöllön.

Jylängin kuivio

Kunnan itäosassa lähellä Maaningan rajaa on pienialainen Jylängin järvikuivio, jolla on jonkin verran lintuja sekä keväällä että alkukesästä. Löytynjärven alapuolella on Jylängin kylä, jonka länsipuolella on GT-kartalla pieni vesialue. Lammikon eteläpuolelle tulee kaksihaarainen tie, jolta voi kävellä rantaan, samoin kuin vesialueen luoteispuoleiselta tieltä.

Järvellä ja sen läheisyydessä pesii laulujoutsen, kurki, nauru- ja pikkulokki. Järvellä voi nähdä myös metsäalueella pesivän viirupöllön ja kalasääksen.

 

Tilaa tämä RSS-syöte