Menu

Hiltulanlahti ja Vanuvuori

Alapiha, taustalla Vanuvuori 3.6.2010; Kuva: Aarne Hagman

Alapihan seudun pensaikoissa voi kuulla keralla useammankin viitakerttusen ja ehkä myös satakielen.

Hiltulanlahdessa, Puutossalmentien varrella on peltoja ja nittyjä, joiden päällä voi tavata suopöllön lentelemässä sekä kuunnella kesäöinä viitakerttusia, ruisrääkkiä ja muitakin laulajia.

Vanuvuori on Hiltulanlahdessa kohoava nurin käännetyn padan muotoinen mäki. Kaakon suunnasta tulevilta teiltä on mahdollisuus kävellä mäelle, jonka metsät kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Vanuvuorella on tavattu ainakin metsoja, idänuunilintuja ja jopa kuukkeli.

Puutossalmentie 16.5.2009; Kuva: Aarne Hagman

Suovu ja Vanhansahansaari

Suovun laavulla 17.1.2009; Kuva:Tero Pelkonen

Suovun alue on kaupungin tärkein marjastus- ja sienestysalue, mutta osin myös mukava linturetkikohde. Kaupunki rakentanut alueelle ulkoilureitin laavu- ja nuotiopaikkavarustuksineen. Uusin kota Suovunkoski sijaitsee Länsirannantien varrella Suovunlahden rannassa. Alueella olevalle Vanhansahansaareen on rakennettu luontopolku. Suovun alueen ulkoilureittiä on osin uudelleen rakennettu sekä vanhemmat reitin osat ja niiden viitoitus on kunnostettu vuonna 2004.

Vanhansahansaaren luonnonsuojelualue sijaitsee Palosensalolla Pohjois-Kallaveden länsirannalla. Alueella on tavattu mm. saukkoja, pohjantikka ja koskikara.

Ryönänkoski 21.9.2013; Kuva: Tero Pelkonen

Savuniemi

Savuniemi 17.1.2012; Kuva: Tero Pelkonen

Savuniemi on laajin ja paras lehtipuumetsä Kuopion läänissä. Se sijaitseeRiistaveden kirkonkylän eteläpuolella Kuukan etelärannalla. Ennen kirkonkylää lähtee isohko tie kohti Laajalahtea. Laajalahden tieltä kääntyy vasemmalle heti kapean sillan jälkeen Lehostenlammentie. Tie jatkuu pari kilometriä.Viimeisessä risteyksessä ennen Lehostenlammen taloa käännytään jyrkästi vasemmalle sen sijaan että ajettaisiin suoraan. Tie tulee pellon laitaan, jossa sopii pysäköimään. Savuniemen metsät alkavat pellon etelälaidalta ja jatkuvat itään niemen kärkeen saakka.

Alueen pohjoisreunalla on aarnialue, jonne on jätettu myös kuusia. Paikoin niemellä on mahtavia valoisia koivikoita, isoja haapoja ja kosteita painanteita. Savuniemellä voi retkeillä kaikkina vuodenaikoina. Sen lajistoa ovat mm. pohjantikka, pikkutikka, peukaloinen, sirittäjä, kuhankeittäjä ja kuusitiainen.

 

Kelloniemi

Kelloniemi on Kuopion keskustan koillispuolella sijaitseva niemen kärki, jossa on toimimaton öljysatama. Aallonmurtajan kärjestä voi seurata arktista kevät- ja syysmuuttoa, myös pikkulintuja muuttaa rantoja seuraillen.

Alueelle suunnitellaan lääkärihelikopterin tukikohtaa, mikä toteutuessaan saattaa vaikeuttaa paikan käyttöä muiden siivekkäiden tarkkailussa.

Tilaa tämä RSS-syöte