Menu

Nurmeslahti

Rautavaaralla sijaitseva Nurmeslahti soveltuu hyvin keväisen linturetken kohteeksi sellaisille retkeilijöille, jotka haluavat lintujen lisäksi perhtyä myös paikalliseen maatalouskulttuuriin. Alueelle on rakennettu patikointireitti, jonka varrella on erilaisia opasteita alueen luontoon liittyen.

Reitin varrella on myös lintujentarkkailutorni.

Tähän lintukohteeseen tutustuessa kannattaa ottaa yhteyttä Kestitupa Wanhaan Roinilaan, sillä tämä patikointireitti sijaitsee tämän maatilamatkailuyrittäjän mailla ja parkkeeraus tapahtuu heidän pihaansa. Puhelinnumero Kestitupa Wanhaan Roinilaan on  050 527 4801. Tämä lintukohde on uusi, joten alueen linnusto tunnetaan huonosti. Alueella pesii ainakin pikkutikka ja alueen eteläosassa sijaitsevalla kosteikkoalueella on kuultu muun muassa luhtahuitti ja kaulushaikara.

Älänne

Älänteen rantojensuojelualue (Kuva: Helena Rönkä) sijaitsee Rautavaaran ja Varpaisjärven rajamailla. Se ympäröi noin 10 km pitkän ja 2-3 km leveän Älänteen ja Tiilikanselän vesialtaat. Alueen metsät ovat pääosin hakattuja, vain rippeitä vanhaa metsää on jäljellä. Järvialueen rannat ovat kuitenkin säilyneet lähes rakentamattomina, joten seudulla on erämainen leima, jonka ainakin vesillä liikkuja voi kokea. Älänteen kaakkoiskulmalla sijaitseva Suurisuo ja Tiilikanselän eteläpuolinen Multasuo (Varpaisjärven kunnan puolta) tarjoavat mahdollisuuden suoretkeilyyn.

Alueen linnustoon kuuluvat mm. kuikka, laulujoutsen, pikkukuovi, kapustarinta ja kalasääski. Loppukeväällä selillä on lepäillyt myös arktisia muuttolintuja kuten alleja. Parhaiten seudun luonto avautuu kanootti- tai veneretkellä. Myös Tiilikanjoen varsi järvialtaan eteläpuolella kuuluu noin 5 km:n matkalta suojeluohjelmaan.

Pumpulikirkko, Joutenus ja Luokkikangas

Pumpulikirkon ja Joutenuksen lammen sekä Luokkikankaan aarniometsät sijaitsevat Tiilikan kansallispuiston kaakkoispuolella metsäautotieverkoston varsilla.

Pumpulikirkko (kallioinen puronotko, "luola") on merkitty GT-karttaan ja sinne vie Moisionmäen pohjoispuolella olevalta parkkipaikalta polku.

Joutenuksen aarniometsä sijaitsee Pumpulikirkosta pari kilometriä koilliseen pituuspiirin 28°30' kohdalla, Hiirenjärveen laskevan lammen rantamilla. Alue on metsäteiden halkoma.

Luokkikangas on Joutenuksen kaakkoispuolella noin kahden kilometrin päässä, GT:llä sanan "Särkimäki" m-kirjaimen alla. Luokkikangas erottuu maisemasta laajojen hakkuu- ja taimikkoalojen keskeltä erittäin selvästi.

Alueen linnustoon kuuluvat mm. idänuunilintu, peukaloinen, pikkusieppo, pohjantikka, kuukkeli, pohjansirkku sekä sinipyrstö (Kuva: Ilkka Markkanen).

Lisäopastusta kohteille saa alueen eteläpuolella, Ylä-Keyritty-järven rannalla sijaitsevalta Metsäkartanolta.

Tiilikkajärven kansallispuisto

Tiilikkajärvi 17.9.2011; Kuva: Aarne Hagman

Tiilikkajärven kansallispuisto, sijaitsee kunnan pohjoisosassa ja ulottuu osin Sotkamon puolelle. Tiilikka on perustettu suojelemaan erämaista järvi-, joki-, suo- ja harjuluontoa. Sen luonnossa on voimakkaasti pohjoinen leima. Hienointa Tiilikkaa ovat Tiilikkajärven rakentamattomat, paikoin hiekkaiset rannat. Alueen metsät eivät ole erityisen vanhoja.

Osassa Tiilikkaa on liikkumisrajoituksia, mutta alueelle on 20 km merkittyjä polkuja (paljon pitkospuita), kaksi telttailupaikkaa ja Uiton varattava kämppä. Tiilikalle löytää ajamalla tietä 585, jonka reunaan puisto rajautuu. Rautavaaran kirkonkylältä tultaessa hiukan Sammakkolan kylän jälkeen on tien pohjoispuolella puiston parkkipaikka ja opastuspiste.

Tiilikan linnustoon kuuluvat mm. kuikka, selkälokki, metso, riekko, metsähanhi, kapustarinta, pikkukuovi, kuukkeli ja pohjansirkku. Taviokuurna pesi alueella kesällä 1993.

Tiilikkajärvi 6.5.2011; Kuva: Aarne Hagman

Tiilikkajärvi 6.5.2011; Kuva: Aarne Hagman

Tiilikkajärvi 27.8.2011; Kuva: Tero Pelkonen

EveryTrail- retkiä Tiilikkäjärvelle

 

 

Tilaa tämä RSS-syöte