Menu

Sulkavan lintutorni ja Lehtosalmentien pellot

Sulkava on rehevä ja paljolti umpeutunut lintuvesi Iisalmen ja Lapinlahden rajalla Nerkoonniemellä. Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaa järveä kunnostettiin 2011-2012 ja sinne rakennettiin lintutorni, joka otettiin käyttöön 2013.
Tornille johtavat pitkospuut parkkipaikalta, joka on sillan jälkeen vasemmalla. P-paikan viereen on vielä tulossa nuotiopaikka.

Avarassa risteyksessä Sonnilassa voi staijata ja nähdä esim. keväisin kapustarintoja, peltolajistoa kuten kottaraisia ja saalistavia suohaukkoja ja tuulihaukkoja. Läheisissä taloissa suhtaudutaan myönteisesti lintujen katselijoihin:

 

Nerkoon kanava

Nerkoon kanava 29.7.2008; Kuva: Aarne Hagman

Nerkoon kanava on Nerkoonniementien varrella Lapinlahden taajaman rajalta noin 5 km luoteeseen.
Kanavan molemmista päistä voi havaita monipuolista järvilinnustoa ja muuttoa. Kanavan alajuoksun puoleinen pää sulaa varhain keväällä.

Nerkoonniementien pellot

Nerkoonniementie vie luoteeseen Lapinlahden taajaman rajalta Linnansalmelta. Sen varrella on linnuille mieluisia peltoaukeita noin 10 km matkalla. Nerkoonniementieltä alkavat myös monet kiinnostavat pelto- ja pikkutiet.

Peltoaukeilla näkee muuttoaikoina suuria kurki-, joutsen-, kyyhky-, kuovi-, töyhtöhyyppä- ja hanhiparvia.

Tilaa tämä RSS-syöte