Menu

Linnansalmi

Panoraama Lintutornista 22.5.2011; Kuva: Kimmo Laitinen

Linnansalmen lintutorni sijaitsee Lapinlahden taajama-alueen reunalla. Parkkipaikalta lähtee opastettu polku tornille. Torni on korkea, tilava ja vakaa. Tornista näkee hyvin Linnansalmen sulan ja ruovikkoisen lietteen ja osan sulan pohjoispuolista rehevöitettyä ja ruovikkoista Sonnilanlampea.

Tornin tuntumassa voi tavata mm. ruskosuohaukan, kaulushaikaran, kahlaajia, vesilintuja ja lokkeja.

Linnansalmen länsi- ja pohjoispuolella on laaja peltoaukea (Linnansalmen pellot), jolla voi havaita pikkulintuja, kyyhkyjä ja hanhia. Alue on parhaimmillaan muuttoaikaan huhti-kesäkuussa ja syys-marraskuussa.

Ylä-Pitkän joki ja Juurikanjärvi

Lapinlahden kunnan eteläosassa ja Ala-Pitkän kylän itäpuolella on joki- ja järviketju. Tieltä E63 (valtatie 5) lähtee tie 5764 kylän pohjoispuolelta itään Varpaisjärvelle. Ylä-Pitkän joen ylittävältä sillalta (3,8 km 5-tieltä) voi katsella jokea, jonka keväisissä tulvalaajenemissa on keväisin runsaasti mm. laulujoutsenia, sorsalintuja ja kahlaajia.

Juurikkajoen ylittävä silta on 5,8 km:n päässä valtatie 5:stä. Juurikanjärvi on sillasta lounaaseen ja sitä voi katsella järven pohjoispuolelta Itälahteen kääntyvältä tieltä ja eteläpuolen tein peltoaukealta.

Sillan pohjoispuolelta kääntyy luoteeseen tie no 16313, jonka varrella voi keväisin olla hyviä tulvalaikkuja. Huomioi pikkuteillä pysäköidessäsi muun liikenteen, mm. traktoreiden, esteetön kulku!

Joen ja peltojen tulvalaikuissa voi toukokuun alussa tavata runsaasti kahlaajia ja vesilintuja.

Sonnilansalmi

Kuva: Eero Lähdesmäki

Sonnilansalmi on Mäntylahden länsipuolella oleva kapea salmi, jonka ylittävä silta on Kivistöntiellä. Niin Sonnilansalmen ympäristössä kuin Kivistöntien varrella on havainnoinnin arvoista pelto-, järvi- ja maalaismaisemaa.

Sillan ympäristössä voi havaita kaulushaikaran ja varsinkin muuttoaikaan monipuolista linnustoa.

Ylimmäinen ja Keskimmäinen

Keskimmäisen ja Ylimmäisen järvet ovat Nerkoon kylästä reilut viisi kilometriä koilliseen ja ne kuuluvat FINIBA-alueisiin. Järville pääsee Aisomäkeen meneviltä teiltä. Käänny tieltä E63 (valtatie 5) Taipaleen risteyksestä Lapinlahden ja Iisalmen rajan tuntumassa itään ja kulje 3,5 km. Ylimmäistä voi tarkastella joko itäpuolen rantaniityn venerannasta tai pohjoispuolelta tieltä käsin.

Järvillä pesii pikku- ja naurulokkea sekä monia sorsalintuja. Ylimmäisen rantaruovikoissa on tavattu keväällä myös lepäileviä hanhia.

Tilaa tämä RSS-syöte