Menu

Hilapparanta

Laaja Hilapparannan peltoalue sijaitsee Niemisjärven välittömässä läheisyydessä, järven eteläpuolella. Alueen halki kulkee maantie (16049), mistä käsin alueen tarkkailu onnistuu parhaiten.

Peltoalueen pohjoisosassa Vaaksjoki alittaa maantien. Sillan kohta on korotettu, joten se on oiva tarkkailupaikka. Sillan alava ympäristö on huhtikuussa erittäin hyvä muutontarkkailupaikka, varsinkin tulva-aikaan, sillä sillan molemmille puolille pelloille syntyy laajoja tulva-allikoita, mihin kerääntyy runsaasti vesilintuja, kahlaajia, lokkeja, joutsenia ja kauemmas pelloille suuria parvia 

Kuva: Timo Hämäläinen

Valkeisjärvi

Matala Valkeisjärvi sijaitsee Kiuruveden taajamasta yhdeksän kilometriä pohjoiseen. Parhaiten järven tavoittaa eteläpuolella kulkevalta tieltä, turvesuon kohdalta.

Järven pesimälinnustoon kuuluvat laulujoutsen, pikku- ja naurulokki ja vesilinnut. Myös härkälintu, mustakurkku-uikku ja ruskosuohaukka on tavattu järvellä. Paikallinen metsästysseura on asettanut runsaasti telkänpönttöjä rannoille.

Saarisuo

Saarisuo sijaitsee Kiuruveden pohjoisosassa, Lapinsalon kylästä noin kaksi kilometriä luoteeseen. Parhaiten suolle pääsee Heinäperän tieltä (16073). Tien ylittävä voimajohtolinja on hyvä reitti suon laitaan. Kävelyä kertyy 500 metriä. Suolla on vanhoja telineitä, joilla on kuivattu turvetta karjan kuivikkeeksi.

Saarisuo on yksi Pohjois-Savon parhaita kapustarintasoita. Pareja on kymmenisen kappaletta. Lisäksi suolla on ollut kalalokkikolonia. Riekko, kurki, pikkukuovi, liro ja valkoviklo kuuluvat pesimälajistoon. Suota uhkaa turvetuotanto.

Kilpijoki

Kilpijoen peltoaukea sijaitsee Kilpi- ja Hautajärven välissä ja tie 5613 kulkee alueen halki. Paras havainnointipaikka on tien vierellä, Kilpijoen sillalta noin 400 metriä etelään.

Paikka on hyvä kevätmuuton havainnointiin, sillä Kilpijärven tulvat levittäytyvät pelloille huhtikuussa. Paikalla nähdään keväisin runsaasti vesilintuja, kahlaajia, laulujoutsenia, hanhia ja kurkia. Pesintäaikaan pelloilla on runsas kuovi ja töyhtöhyyppäkanta.

Tilaa tämä RSS-syöte