Menu

Raasio ja Musti

Raasio ja Musti ovat Yara-konsernille kuuluvan apatiittikaivoksenylijäämähiekan läjitysalueita. Hiekkaa pumpataan nykyisin Mustin altaalle (n. 700 ha), jossa on laajoja paljaita tai lähes paljaita hiekkakenttiä ja pari kilometriä kahlaajille sopivaa lieterantaa.

Raasio (n, 150 ha) toimii pumppausvesien läpijuoksutusaltaana ja altaan lietteiset rannat ovat viime vuosina kasvittuneet monin paikoin. Raasiossa toimii yhdistyksen kahlaajarengastusasema.

Raasioon tullaan kääntymällä Siilinjärvi-Varpaisjärvi-tieltä (mt 576) Kolmisopen kylällä kyltin ”Kuuslahti 5” kohdalla itään Raasiontielle, jota ajetaan 1,9 km.

Kesän 2017 mittaan Yara on päivittänyt/tiukentanut liikkumisohjeistustaan Raasion altaalla. Ohjeistus löytyy Raasion parkkipaikalta ja lintutornilta.

Pysäköinti on sallittua vain puomin 25 parkkipaikalle, jossa on Koillisliete- kyltti. Portin eteen ei saa pysäköidä. Portin voi joko alittaa tai kiertää ja sen jälkeen on viitta lintutornin suuntaan, jonne on matkaa n. 300 m. Tornilla saa vapaasti käydä ja sieltä havainnoida, mutta muuten on noudatettava liikkumiskieltokylttejä. Tornista eteenpäin lintu-asemalle päin voivat liikkua vain asemalla olevat rengastajat 

Myöskään rengastusaseman rengastajilla ja heidän avustajillaan ei ole enää sallittua liikkua allasalueella rengastuskopin eteläpuolella lukuunottamatta länsilietteen alueen verkkopaikkoja. Rengastajien on muistettava tehdä ilmoitus asemaoleskelustaan Yaran yhteyshenkilöille aina rengastusasemalle mennessään.

Karttalinkit Raasiossa:

Koillislietteen parkkipaikka karttapaikassa
Torni karttapaikassa

Rengastusasema kuvattuna "kaakaa": Ilkka Markkanen & Tero Pelkonen

Altailla riittää katseltavaa toukokuusta lokakuulle. Altaat ovat eräitä Sisä-Suomen parhaimpia paikkoja nähdä eri kahlaajalajien edustajia. Mm. muutolla levähtäviä sirrejä ei tavata missään muualla maakunnassamme sellaisia määriä kuin ko. altailla.

Parhainta kahlaaja-aikaa on heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin välinen syysmuuttokausi. Parhaina, sadetihkuisina päivinä altailla – viime vuosina erityisesti Mustin altaalla – levähtää satoja kahlaajia. Myös altaille kerääntyvien vesilintujen kesäiset ja syksyiset määrät ovat maakunnallisesti poikkeuksellisen suuria. Lisäksi Mustissa pesii satamäärin lokkeja ja kalatiiroja.

Mustin hietikoilla on viime vuosina viihtynyt kesäisin satoja pesimättömiä luppokurkia. Altailla on tavattu paljon harvinaisuuksia, joista mainittakoon mm. ristisorsa, allihaahka, haarahaukka, siperian-/amerikankurmitsa, palsasirri, eskimosirri, rantakurvi, virtavästäräkki ja taigauunilintu.

 

Raasion koillisliete 14.5.2011; Kuva: Kimmo Laitinen

Mustiin tullaan kääntymällä em. mt:ltä 576 Petäjämäen kylän kohdalla itään Syrjäntielle (risteys n. 4 km em. Kolmisopen kylän risteyksestä Varpaisjärvelle päin), jota ajetaan 2 km.

Mustin allas on edelleen liikkumiskieltoaluetta lintuharrastajille. Allasta voi havainnoida vain altaan reunustoja kiertäviltä yleisiltä teiltä:

Mustintie
Raasiontie

Yaran kanssa on sovittu Mustin havainnoinnista siten, että muutamalla (4-5) henkilöllä on lupa käydä havainnoimassa parilla paikalla ns. länsialtaan ja pääaltaan välisellä vallilla.

Musti;  Kuva: Ilkka Markkanen

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: Vehkamäki »
Takaisin ylös